ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาอาเซียน เดินทางไปเยือนนครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหารือความร่วมมือด้านการศึกษาไทย – ยูนนาน และประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา เพื่อเชิญชวนให้นักศึกษาจีนศึกษาต่อที่ศูนย์ภาษาอาเซียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในงานนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อในประเทศไทยครั้งที่ 13 (13th Yunnan International Education Exhibition) ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2560 จัดโดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ร่วมมือกับกรมศึกษาธิการมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน                                         – 27-28 มิถุนายน 2560 –