ผู้อำนวยศูนย์ภาษาอาเซียน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการเตรียมความพร้อมสู่การบริการในระดับสากล ให้แก่นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเตรียมความพร้อมในให้แก่นักศึกษาในการให้บริการในงาน Conference ที่กำลังจะจัดขึ้น โดยผู้อำนวยการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับงานบริการ แนะนำวิธีการวางแผน การคาดการปัญหาล่วงหน้า และวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในเนื้องานที่ต้องปฏิบัติให้แก่นักศึกษา และมีการจับกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นในการแก้ไขสถานการณ์สมมติที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานตามหัวข้อที่แต่ละกลุ่มได้รับมอบหมาย ในตอนท้ายแต่ละกลุ่มได้ออกมานำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการการปฏิบัติงานต่อไป     -24 กรกฎาคม 2560-

     

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://goo.gl/ieGWJS