ศูนย์ภาษาอาเซียน นำโดยผู้อำนวยการศูนย์ภาษาอาเซียน ออกติดตามและนิเทศนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยยูนนาน นอร์มอล สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ที่อยู่ในความดูแลของศูนย์ภาษาอาเซียน ที่ออกฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในวันที่ 6 (วันสุดท้าย) ได้แก่ เทศบาลนครขอนแก่น (ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระจายอำนาจ) โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง และโรงเรียน เต็กก่าดรุณธรรม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น – 20 กุมภาพันธ์ 2560-

  

  

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://goo.gl/FJpDr4  และ    https://goo.gl/Y54aGQ