ยินดีต้อนรับนักศึกษาจากวิทยาลัยเตี้ยนฉือ มหาวิทยาลัยยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ที่ได้มาศึกษาในหลักสูตร “ภาษาและวัฒนธรรมไทย” ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยจะอยู่ในความดูแลของศูนย์ภาษาอาเซียน 1 ปีการศึกษา (สิงหาคม 2560 -พฤษภาคม 2561) จำนวนทั้งสิ้น 40 คน ขอให้สนุกกับการเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นและการใช้ชีวิตที่ประเทศไทยค่ะ     – 1 สิงหาคม 2560-

   

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://goo.gl/7GNncC