ศูนย์ภาษาอาเซียนจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรสังคมและวัฒนธรรมไทย ในหัวข้อ “ดนตรีไทย” ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยเตี้ยนฉือ มหาวิทยาลัยยูนนาน รุ่นที่ 2 โดยรับเกียรติจาก ผศ.จรัญ กาญจนประดิษฐ์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทย และสามารถเล่นดนตรีไทยได้อย่างถูกวิธี ทั้งนี้นักศึกษาทั้งสนุกสนานและได้รับความรู้อีกมากมาย    –  25 สิงหาคม 2560 –

   

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://goo.gl/C1eoMY