นักศึกษาจากวิทยาลัยเตี้ยนฉือ และ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยยูนนาน นอร์มอล สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ร่วมกับนักศึกษาไทยภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อครูและอาจารย์ ความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ ความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ และแสดงให้เห็นถึงความรัก ความเมตตา ของครูต่อศิษย์  – 31 สิงหาคม  2560 –

   

ชมภาพกิจกรรม https://goo.gl/J4sf99