ศูนย์ภาษาอาเซียน ร่วมกับงานวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดอบรมหลักสูตรภาษาไทยเบื้องต้น ในโครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยเบื้องต้น  สำหรับคณาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 20 ชั่วโมง ซึ่งได้รับความสนใจจากอาจารย์และนักศึกษาต่างชาติเป็นอย่างดี – 31 สิงหาคม 2560-

 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://goo.gl/bqVeVn