ศูนย์ภาษาอาเซียน จัดกิจกรรมทัศนศึกษาครั้งที่ 3 ให้แก่นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยยูนนาน นอร์มอล สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 5ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 18-22 ธันวาคม 2560 จำนวน 70 คน  ณ  กรุงเทพมหานครและ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

       

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://goo.gl/A2RpJM