ประชาสัมพันธ์!!!

ศูนย์ภาษาอาเซียน เปิดให้บริการงานวิชาการดังต่อไปนี้
1.บริการแปลเอกสารภาษาไทย-อังกฤษ หรือ อังกฤษ-ไทย และภาษาอาเซียน
2.บริการจัดหาล่ามแปลภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน
3.จัดอบรมภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน รวมทั้งด้านวัฒนธรรมอาเซียน

ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อได้ที่
ศูนย์ภาษาอาเซียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043-202811
Facebook : Alc Kku

ดาวโหลดเอกสารการเข้ารับบริการได้ที่

แบบฟอร์ขอรับบริการทั่วไป
https://goo.gl/yAQ9Zj
https://goo.gl/6XHp2G

แบบฟอร์มใบสมัครเรียนคอร์สภาษาต่างๆ
https://goo.gl/896AHv
https://goo.gl/2ouE8z