เปิดแล้ว!!

โครงการอบรมล่ามแปลภาษาอังกฤษระยะสั้น (Translator Training Course) โดยอาจารย์และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านการแปลภาษา

ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน (วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561)
ค่าสมัคร 5,000 บาท
ระยะการรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้- 25 เมษายน 2561
รับจำนวนจำกัด

สิ่งที่ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับ
1.ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากศูนย์ภาษาอาเซียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.ได้รับการบรรจุชื่อในฐานข้อมูลล่ามของศูนย์ภาษาอาเซียนฯ
3.มีโอกาสรับงานทันที

ผู้ที่สนใจกรอกแบบฟอร์ม
https://goo.gl/896AHv
https://goo.gl/2ouE8z

และส่งมาที่
arunee@kkumail.com

หรือสอบถามข้อมูลได้ที่
Facebook: Alc Kku
Tel. 043-202811