ยินดีต้อนรับ Mr.Kawakura Ryo ชาวญี่ปุ่น จากบริษัทมารุเบนิ (Marubeni Thailand Co.,Ltd) ที่มาเรียนกับศูนย์ภาษาอาเซียน ในหลักสูตร ” Thai Intensive Course” (เรียนเดี่ยว) จำนวน 630 ชั่วโมง ตั้งแต่ 2 พ.ค.61-พ.ค.62 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญในการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติจากสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันศูนย์ฯ ได้จัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้กับ Mr.Kazuhiro Aoi ชาวญี่ปุ่นจาก บริษัท Mitsui & Co. (Thailand) Ltd. (เรียนเดี่ยว จำนวน 729 ชั่วโมง) อีกด้วย ซึ่งคอร์สของ Mr.Kazuhiro จะแล้วเสร็จในวันที่ 27 พ.ค.61       

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

https://goo.gl/G6LZch