ศูนย์ภาษาอาเซียนจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรภาษาเขมร (สอนโดยเจ้าของภาษา เรียนเดี่ยว) จำนวน 30 ชั่วโมง 30 พ.ค. -1 ก.ค.61 สำหรับ รศ.ดร.สุกัญญา เอมอิ่มธรรม
หลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ โดย อ.วทัญญู เล่ห์กัน (อาจารย์จากหลักสูตรภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ฯ ) สำหรับ Ms.Océane Kham-sône Dauvergne
และคอร์สภาษาอังกฤษ Reading , Listening& Speaking สำหรับคุณธนกฤต ธนัชวัชรพล สอนโดยคณาจารย์สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สนใจติดต่อ : คอร์สเรียนเดี่ยว (ศูนย์ฯสามารถติดต่อหาอาจารย์มาสอนให้ตามความต้องการของท่านได้ ) 043-202811 /โทรภายใน 45898 หรือแจ้งความประสงค์ใน Inbox FB ได้ค่ะ
ต้องการเรียนภาษาแบบเป็นส่วนตัว ติดต่อเรานะคะ