เปิดแล้ว!!

โครงการอบรมการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ (ระดับ Beginning)

ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน (วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2561)
ค่าสมัคร 2,500 บาท (รวมค่าเอกสาร อาหาร และอาหารว่าง)
ระยะการรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 1 พฤศจิกายน 2561
รับจำนวนจำกัด

สิ่งที่ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับ
1.ผู้เข้าอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากศูนย์ภาษาอาเซียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.ได้รับการบรรจุชื่อในฐานข้อมูลผู้สอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติของศูนย์ภาษาอาเซียน

ผู้ที่สนใจกรอกแบบฟอร์ม
https://goo.gl/896AHv
https://goo.gl/2ouE8z
Scan QR Code
email :  alckku2@gmail.com

หรือสอบถามข้อมูลได้ที่
Facebook: Alc Kku /www.alckku.com
Tel. 043-202811