ศูนย์ภาษาอาเซียน จัดกิจกรรมในรายวิชา “สังคมและวัฒนธรรมไทย” ในหัวข้อ “มวยไทย” ศิลปะการต่อสู้แบบไทย สำหรับนักศึกษาจีนแลกเปลี่ยน จากวิทยาลัยเตียนฉือ มหาวิทยาลัยยูนนาน รุ่นที่ 3/2561 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะศึกษาศาสตร์ ในสาขาพละศึกษา คือ
อ.อินตรอง นิตยโรจน์ และทีมงาน เป็นผู้ฝึกสอนและบรรยายให้ความรู้และฝึกซ้อมมวยไทย ในขั้นต้น ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการใช้อวัยวะและร่างกายในการป้องกันตัวและต่อสู้เบื้องต้น ตั้งแต่การไหว้ครูมวยไทย การใช้ มือ หมัด ศอก เข่าและเท้า นักศึกษาจีนต่างก็ได้ทดลองเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงด้วยความสนใจ กระตือรือร้นและสนุกสนาน ชมภาพบรรยากาศได้ที่นี่ค่ะ -27 สิงหาคม 2561-