คณาจารย์จากสาขาวิชาภาษาไทย คณะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยการทะเลเขตร้อนไหหลำ สาธารณรัฐประชาชนจีน (Hainan Tropical Ocean University :: HTOU) ประกอบด้วย Ms.Zheng Liqiao ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา Ms.Diao Chan หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย เดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินการและการบริหารจัดการในหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษาจีน ณ ศูนย์ภาษาอาเซียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ดร.อรุณี ศรีรักษาาผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้ให้การต้อนรับและพาเข้าเยี่ยมคารวะคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อหารือในการดำเนินความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตระหว่าง
2 มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ในช่วงเช้าศูนย์ภาษาอาเซียนได้พาชมหอพักนักศึกษาและ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้พูดคุยกับตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยเตียนฉือ ที่อยู่ในความดูแลของศูนย์ภาษาอาเซียน เพื่อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่ HTOU ให้ความสนใจ ทั้งนี้ทั้ง 2 มหาวิทยาลัยคาดว่าจะมีความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตอันใกล้นี้