ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดศูนย์ภาษาอาเซียน          คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น