ศูนย์ภาษาอาเซียน เปิดรับสมัครโครงการ “การอบรมครูผู้สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (ระดับ Beginning) รุ่นที่ 3”

ระยะเวลารับสมัคร: วันนี้ – 15 พฤศจิกายน 2563

ค่าสมัคร: 2,500 บาท/ท่าน

อบรมวันที่: 19-20 ธันวาคม 2563

ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร และบรรจุชื่อในฐานข้อมูลผู้สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศของศูนย์ภาษาอาเซียน
กรอกใบสมัครพร้อมชำระเงินในแบบฟอร์ม https://forms.gle/oBjQ1axstU7Ce8Zm8 หรือ สแกน QR Code ได้เลย
แล้วพบกันนะคะ
 

Tags: