วันนี้ (9 พฤศจิกายน 2563) ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ภาษาอาเซียน เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีและมอบแจกันดอกไม้กับ รศ.ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารให้การต้อนรับและพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารร่วมกัน

 

ภาพ: PR คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น